News

09 september 2011

JavaZone X is over - videos are out!

.. and then JavaZone X was over. It was an awesome experience; Lots of great talks, lots of fine people, lots of good food!

All talks have been videoed – and are now being made available on Vimeo under the javazone page vimeo.com/javazone. We haven’t gotten around to include the topic, abstract nor the presenter’s name (yet), so please use the 2011 Agenda to browse the talks, then find the talk on Vimeo afterwards.

We also want to draw attention to the previous years of videoed talks; 2010 and 2009.

07 september 2011

Innovasjonskonkurranse – Merverdi på JavaZone videoer

JavaZone har de siste årene i samarbeid med Cisco filmet og gjort videoer tilgjengelig på streaming.java.no. Dette er en mengde kompetanse som JavaZone ønsker mer brukt.

Konkurranse: En løsning ellet et konsept som gir merverdi til foredragene på Vimeo. Kjørende løsninger prefereres og konsepter bør være lette å implementere

Frist: Torsdag kl. 1120

Sendes til: javazone@java.no. merket emne [Innovasjonskonkurranse]

http://vimeo.com/javazone

Prev - Next